AKUPUNKTUR OG BARN

Akupunkturforeningen, som jeg er medlem av, krever at de som gir akupunkturbehandling til barn skal ha en grunnutdanning på 240 studiepoeng i medisin og akupunkturfag. Det har jeg.  I tillegg  anbefaler foreningen en  etterutdannelse på minimum 50 timer med teori og praksis i behandling av barn. Jeg har ikke denne etterutdannelsen, men det hender likevel at jeg får spørsmål om jeg kan hjelpe et barn med akupunktur.

Under første konsultasjon vil jeg da spørre foreldrene om barna har blitt utredet og diagnostisert av lege, bruk av medisiner, og eventuelt andre behandlinger de har hatt før de kommer til akupunkturbehandling. Jeg gjør også tydelig oppmerksom på at jeg ikke har spesialutdannelsen som anbefales. Barn under 12 år blir  eventuelt bare behandlet med laser i akupunkturpunktene. Hvis de kommer for et muskel-/skjelettproblem, er det ofte tilstrekkelig med massasje og litt tøyning.

I følge Akupunkturforeningens yrkesetiske retningslinjer skal forelder eller foresatte gi skriftlig samtykke til behandling dersom pasienten er under 16 år. Ved mangel på slikt samtykke skal ikke behandling utføres. Et skriftlig samtykke er selvsagt ikke nødvendig dersom èn av foreldrene er til stede under konsultasjonene. Jeg anbefaler alltid at det er en trygg voksen til stede under konsultasjonene.