FORDØYELSE

Akupunktur kan ha veldig god effekt på ulike fordøyelseslidelser. De fleste av de pasientene som oppsøker meg, har kronisk diarè/løs avføring og/eller magesmerter. Mange har halsbrann og «sure oppstøt». Alle som kommer med èn eller annen form for fordøyelsesproblem, får i oppgave å sette opp en «spise- og drikkeliste». Alt skal registreres i løpet av 3 normaldager, slik at jeg får et korrekt bilde av hva som inntas. Det er liten effekt av akupunkturnåler hvis man daglig putter i seg noe som kroppen ikke tåler. I tillegg til matlisten foretar jeg en grundig utspørring om generell helse;  stressnivå, søvnmønster, ev. smerter eller andre plager. Jeg bruker også tungediagnostikk og tar pulsen. Ut fra all informasjonen stiller jeg en TKM-diagnose (Tradisjonell Kinesisk Medisin) og velger hvilke punkter som passer i det enkelte tilfellet. I tillegg gir jeg enkle råd ihht pasientens kosthold.