HYPPIGE FORKJØLELSER/LUFTVEISPROBLEMER/ALLERGIER

I Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM ) er forkjølelse, astma og allergier alle relatert til organsystemet
«Lunge». Når jeg skal stille en diagnose, er det viktig å kartlegge symptomer som hvordan man
puster (tungt å puste inn eller tungt å puste ut?), fargen og mengden på snørr og slim,
feber/kuldefølelse, annet ubehag og energinivå. Hvis jeg behandler allergier med sesongvariasjoner
(pollenallergi), vil punktvalg og hyppighet være forskjellig avhengig av om pasienten kommer med
eller uten akutte symptomer. Ved kraftige allergiske reaksjoner vil jeg gjerne behandle hver dag, og
da blir det symptomlindring som står i fokus. Hvis en pollenallergiker kommer uten symptomer i
november, prøver jeg å finne årsaken til allergien, basert på en TKM-diagnose, og velge punkter ut
fra det. Da kan det være tilstrekkelig med en behandling 2-3 ganger i måneden.

Bestill time:

©