«KVINNEPROBLEMER»

Denne «sekkebetegnelsen» omfatter først og fremst problemer knyttet til menstruasjon og til overgangsalderen, der hetetokter er den vanligste plagen.

Menstruasjon kan være smertefull, komme hyppig eller for sjelden, gi for store blødninger eller for små, skape humørsvingninger i forkant av blødningene, gi smerter under eggløsning osv., osv. Det er, med andre ord, ikke alltid like greit å være kvinne!

 De fleste som kommer til meg for hjelp ifbm menstruasjonsproblemer, har smerter, ofte kombinert med store blødninger. I kinesisk medisin (TKM) er kvinnens syklus styrt av Lever og Hjerte. Jeg skriver dette med stor forbokstav for å skille det fra organene lever og hjerte. TKM har et helt annet tankesystem enn vi i Vesten er vant til, og Lever og Hjerte er begreper som inneholder noe annet enn organene lever og hjerte. Uansett: Etter en grundig utspørring og undersøkelse av puls og tunge (utseende, farge, belegg), ender jeg ofte opp med å behandle nettopp Hjerte og Lever , i kinesisk forstand. Det sitter viktige punkter både på bena og på armene. Som regel setter jeg også nåler rundt og under navlen. Og av og til er det faktisk sånn at  stramme bukmuskler alene kan gi store menssmerter. Effekten av et par nåler i magemusklene kan dermed løse problemet ganske greit…

Det andre store «kvinneproblemet» jeg blir bedt om å løse, er hetetokter ifbm overgangsalder. Da er det grundig kartlegging av pasienten, spesielt med tanke på kosthold/fordøyelse, stressnivå, søvn, livssituasjon og smertetilstander f.eks. i muskulatur eller ledd. Medisinbruk er også viktig å få en oversikt over. Alkohol, sukker og stress er 3 viktige faktorer som kan forsterke hetetoktene. Vanligvis behandler jeg 2 ganger pr. uke i 4-5 uker før kvinnen merker noen forskjell. Deretter kan jeg øke tiden mellom behandlingene.