AKUPUNKTUR MOT MIGRENE

Migrene er en nevrologisk kronisk anfallssykdom med ensidig, pulserende hodepine som varer i
4–72 timer. Jeg har sett pasienter som blir invalidisert, i hvert fall i perioder, av denne lidelsen.
Mange har stor glede av akupunktur.


Selv om migrene har en nevrologisk «basis», opplever mange at tilstanden forverres av de samme
belastningene som hos andre «bare» gir hodepine. Det er flere kvinner enn menn som har migrene,
og mange av dem får anfall i bestemte perioder av menstruasjonssyklus; ofte rett før første
blødningsdag.


Kartlegging av kostholdsvaner, grad og type fysisk aktivitet, menstruasjonsproblemer og ev. gamle
skader i nakke/rygg er viktige faktorer for å stille en mest mulig korrekt TKM-diagnose. (TKM =
Tradisjonell Kinesisk Medisin). Veldig mange migrenepasienter har muskelknuter i nakke og rygg,
som jeg løser opp med massasje, i tillegg til å sette nåler i triggerpunkter og i utvalgte
akupunkturpunkter. Behandlingen er ikke så forskjellig fra «vanlig» hodepine, men jeg legger mer
vekt på den klassiske akupunkturen.


Hvis migreneanfallene varierer med syklus, behandler jeg ihht den. Hvis det ikke er noe mønster i
anfallene, anbefaler jeg 2 behandlinger ukentlig over 4 – 6 uker før forsiktig nedtrapping. Som ved
hodepine får også migrenepasientene «hjemmelekser».

Bestill time:

©