AKUPUNKTUR MOT HODEPINE

Hodepine skyldes som regel stram muskulatur i nakke, hals og/eller hodebunn. Det kan av og til være
underliggende faktorer som overfølsomhet for enkelte matvarer, medisinbruk eller gamle skader i
rygg/nakke/hode.


Ved førstegangskonsultasjon kartlegger jeg hodepinepasienten for å finne ut av alt som kan ha
sammenheng med problemet. Tidligere skader, f.eks påkjørsler eller fall fra sykkel eller hesterygg,
kan sitte i kroppen i mange år, og gi symptomer når kroppen blir stivere og muskulaturen svakere
med alderen.


Langvarig eller overdreven bruk av medisiner har ofte hodepine som bivirkning. Paracet, f.eks, som er
et «ufarlig» preparat som nordmenn spiser mengder av, kan gi hodepine etter lang tids bruk.


Overfølsomhet for enkelte matvarer kan utvikle seg over tid. Å kartlegge overfølsomhet for matvarer,
er en vanskelig og langvarig prosess. Dersom jeg får mistanke om at hodepinepasienten spiser noe
han eller hun ikke burde, uten at det er åpenbart hva det dreier seg om, ber jeg vedkommende om å
lage en liste over hva som inntas av mat og drikke gjennom en vanlig dag. Gleden blir stor hvis vi
oppdager at problemet var for lavt vanninntak …


Alle pasienter som kommer med hodepine, får massasje fra isse til sete, samt i hals- og
kjevemuskulatur. Deretter bruker jeg nåler både for å løse opp dypere spenninger i muskulatur og i
klassiske akupunkturpunkter ihht TKM-diagnosen. TKM = «Tradisjonell Kinesisk Medisin».


Behandlingshyppighet: Helst 2 ganger pr. uke i 3-4 uker.
Alle pasienter får «hjemmelekser». Det kan være en tøye- eller styrkeøvelse, eller å holde seg borte
fra enkelte matvarer til neste konsultasjon.

Bestill time:

©